���C��

Student

���C��

Doctor course

D3
D2
D1
Nozomu HUJIMOTO

Master course

M2

Shinji OKUMURA Kouyou ASANO Kan ISHIDA Kento OMURA
Marie OBAYASHI Ko HASHIMOTO Naoto HAYAKAWA Kazuki HARITA
Shota HURUKAWA Shigeyoshi YAHARA Masahiro YUZAKI

M1

Hiroaki ISHIDUKA Hironiri UENISHI Masato KANNO Sota KOGAWA
Makoto TAKADA Hiroki HAGIHARA Koya MATSUSHITA Hikaru YAMAMOTO

Bachelor course

Tomoya ONISHI Masashi TAKATA Katsunori ANDO Shuji IMURA
Takerou OSHIKAWA Shoko SEO Haruto TAKAMI Takumi NISHIDA
Hiroaki MATSUDA Manabu MURAI Kentaro OMORI Kiyoka KASHIHARA